Ondernemersteam Gemeente Breda: Unieke samenwerking logistiek Brabant

Brabant heeft sinds eind april een kennisplatform voor de logistiek. Logistics Community Brabant (LCB) is een samenwerking tussen Tilburg University, TU Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV Breda) en wordt gesteund door de Gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant.


Ma 5 Nov 2018

‘Met LCB brengen overheid, onderwijs en ondernemers kennis naar het mkb’, vertelt Marcel de Heer van de Gemeente Breda.

LCB steunt op bestaande, logistieke samenwerkingsverbanden zoals CONNECTED West-Brabant. In CONNECTED werken elf logistieke dienstverleners, de grootste zes West-Brabantse gemeenten, mbo- en hbo-instellingen, kennisinstituten en de regionale ontwikkelmaatschappij REWIN samen. Doel is delen om vooruit te komen. Een voorbeeld hiervan is het delen van containerschepen. Dit leidt tot minder uitstoot en efficiënter vervoeren.

Half uurtje rijden
De wijze waarop onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken aan de ontwikkeling van een branche is uniek in de provincie. De Gemeente Breda hanteert sinds een kleine anderhalf jaar de slogan: ‘Breda brengt het samen’. Beleidsadviseur Economie en Onderwijs  bij de Gemeente Breda, Marcel de Heer legt uit: ‘In Breda komen partijen samen. West-Brabant heeft logistiek gezien een gunstige, centrale ligging ten opzichte van de havens van Rotterdam en Antwerpen en vormt een belangrijk knooppunt in Noordwest-Europa. Brussel en Parijs zijn dichterbij dan ooit door betere treinverbindingen en er liggen veel internationale vliegvelden op een (half) uurtje rijden.’

Hotspot
West-Brabant is een logistieke hotspot, maar de sector moet innoveren om concurrerend en aantrekkelijk te blijven voor werknemers. Daarvoor is kennisdeling noodzakelijk. ‘De kennis en ervaring die binnen LCB verzameld wordt, is van belang voor heel Brabant. Dus delen we die kennis provinciebreed’, geeft Marcel aan. De Gemeente Breda is nauw betroken bij LCB en CONNECTED, zowel financieel als door actief mee te doen en te denken.  ndernemers kunnen bij het Ondernemersteam van de Gemeente Breda terecht met al hun vragen over onder andere vestigingslocaties, vergunningen, personeel, onderwijs, duurzaamheid en bedrijventerreinen. Dit team zet zich intensief en proactief in voor groeisectoren zoals de logistiek en werkt samen met LCB.

Grote stap
De voordelen van de samenwerking van overheid, ondernemers en onderwijs, is dat de branche sneller kan anticiperen op ontwikkelingen. ‘Studenten spelen een belangrijke rol binnen kenniscommunity LCB’, vertelt LCB-directeur Leo Kemps. ‘In Brabant volgen duizend studenten een logistieke studie. Zij beschikken over actuele kennis waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen.’ Voor de onderwijssector is deze vorm van samenwerken een grote stap. Leo, die academiedirecteur was bij Breda University of Applied Sciences, legt uit: ‘Een veelgehoorde klacht van ondernemers is dat de vaardigheden van studenten niet aansluiten bij hun praktijk. Daar kunnen we nu samen iets aan doen. Dat doen we in de vorm van learning communities waarin ondernemers het onderwijs mede vormgeven zodat die aansluiting verbetert.’

Op het netvlies
De heren merken dat ze met CONNECTED West-Brabant en LCB steeds meer op het netvlies van de Brabantse logistieke bedrijven zitten. Jack Zagers, bestuurslid bij LCB: ‘Dat is mooi, want je kunt het als ondernemer niet alleen.’ Marcel: ‘Met het kennisplatform staat er nu een goede basis waarop we verder kunnen bouwen.’ Nu is het aan ondernemers om aan te haken. Het LCB wil de komende tijd flink groeien. Leo: ‘We willen ook de ROC’s en zij-instromers betrekken, want de verschillende studenten hebben bedrijven veel te bieden.’ Jack is ook een van de drijvende krachten achter CONNECTED en eigenaar van Otentic Logistics in Oosterhout. ‘In mijn bedrijf loopt nu een afstudeerder rond. Hij houdt zich bezig met block chain en big data. Hij helpt ons deze nieuwe technieken te begrijpen en toe te passen.’ Leo constateert dat weinig logistieke ondernemingen stagiaires of afstudeerders in huis halen. ‘Het is dus onze taak hen te laten zien wat studenten hen kunnen bieden. Een universitair afstudeerder kan een theoretische besparing opleveren van tussen de 12.000 en 1,5 miljoen euro. Een bedrijf kan zelf met de resultaten aan de slag.’ Het onderwijs krijgt zo inzicht in welke thema’s bij bedrijven actueel zijn en kunnen daar met onderwijs en onderzoek op inspelen. ‘De bedrijven en de regio kunnen op deze wijze concurrentiekracht ontwikkelen en voorop blijven lopen.’

Zij-instromers
Het tekort aan medewerkers vormt een toenemend probleem voor de logistiek. Kunnen initiatieven als CONNECTED West-Brabant en LCB hier iets aan doen? ‘Dat kunnen we zeker’, meent Leo. ‘We moeten ons bijvoorbeeld ook richten op zij-instromers. Het is van belang per onderwijsvorm te kijken waar behoefte aan is.’ Jack voegt hieraan toe: ‘We zoeken niet alleen mensen voor logistieke functies zoals chauffeurs, ook op kantoor zijn mensen nodig in sales en marketing bijvoorbeeld. Vmbo’ers en mbo’ers zoeken vooral zekerheid en een prettige werkomgeving. Als ze dat hebben, dan komt het beste in hen naar boven. Hbo-’ers en universitair opgeleiden hebben andere wensen, zij willen zich ontwikkelen en zoeken doorgroeimogelijkheden. De logistiek heeft dit allemaal te bieden.’

Tekst: Sara Terburg
Fotografie: Kees Bennema

< Alle Leukste werkgevers