Column Sylvester Eijffinger: Het dak repareren nu het even droog is

Mijn Economische Barometer (zoals gepubliceerd op mijn website) van december 2015 blijft onveranderd ten opzichte van vorige maand op 7,3.


Uitgave: Jan-Feb 2016
Thema’s: Economie Politiek

De lagere eurokoers van de laatste maanden stimuleert de Europese en de Nederlandse economie, mede dankzij de Europese Centrale Bank (ECB), die de geldpers overuren laat maken. Daarmee verbetert de exportpositie van de EU, omdat de vraag naar relatief goedkopere Europese producten stijgt. Dit stimuleert de economische groei, maar het positieve effect is helaas slechts tijdelijk. Hoe lang dit duurt weten we niet.

Sylvester Eijffinger Column Barometer
Het zou een goede zaak zijn wanneer overheid, consumenten en bedrijven deze periode van relatieve rust gebruiken voor balansherstel, om hun schulden op orde te krijgen. Het geeft de politiek de tijd om structurele economische hervormingen door te voeren, ook als de migrantencrisis en ISIS alle aandacht opeisen. De ECB heeft bij monde van president Mario Draghi aangegeven het opkoopprogramma (Quantitative Easing, QE) zes maanden langer te laten doorlopen naast een iets lagere depositorente.

Een lage euro en hogere importprijzen kunnen inflatie aanwakkeren, wat bij het huidige inflatieniveau weinig kwaad in zich bergt. Zo bezien hebben politici de tijd om het dak te
repareren nu het even droog is en te werken aan structurele economische hervormingen in Nederland. Gelet op het feit dat de Najaarsnota van het kabinet een tegenvallende reductie van het financieringstekort en de staatsschuld voorspelt heb ik daar een hard hoofd in.

Sylvester Eijffinger
Tilburg University

< Alle thema's