Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling: Bouwen aan relaties

‘Ondernemen is kansen benutten.’ Hans Kleijngeld, (mede) eigenaar van Kleijngeld bouw Onderhoud en Ontwikkeling vindt dat je als ondernemer niet stil kunt blijven zitten. ‘Wij zijn steeds op zoek naar innovatieve ideeën om aan de behoefte van onze klant te blijven voldoen.’ Het bouwbedrijf is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een multidisciplinair bedrijf dat verder gaat dan bouwen alleen.


Uitgave: Juli-Aug 2014
Thema’s: Bouw Samenwerking

Samenwerking
De inmiddels derde generatie timmert hard aan de weg. Naast nieuw- en  verbouwprojecten, heeft Kleijngeld ook een unieke samenwerking met Bouwzaken  Nederland. Een managementcontrole systeem voor vastgoedeigenaren die meerdere  panden in eigendom hebben. ‘We zijn in alle opzichten ‘samenwerkers’. Dat zie je ook terug bij Sament: een samenwerkingsverband van een aantal middelgrote bouwbedrijven dat levensloopbestendige projecten ontwikkelt voor wonen, werken en zorgen. Daarnaast vertegenwoordigen we ook Woningonderhoud Service (abonnement service voor particuliere woningeigenaren). Het zijn allemaal initiatieven waarmee we met (keten) partners bezig zijn met vernieuwing in de bouw.’

Inlevingsvermogen
De wens van de klant dient bij elk project als uitgangspunt. ‘Daarom gaan we altijd proactief te werk. Ons doel is om met hen mee en vooruit te denken; met onze technische kennis te informeren. Daarnaast zijn we duidelijk in wat we doen. Ook als het gaat om een vast aanspreekpunt. De klant moet weten bij wie hij met vragen terecht kan.’ Kleijngelds aanpak staat voor ‘bouwen aan relaties’. Deze aanpak van de juiste communicatie, korte lijnen, een luisterend oor en fl exibel te werk gaan werkt voor Kleijngeld het beste. ‘Klanten moeten kunnen rekenen op heldere, oprechte informatie maar ook op ons  inlevingsvermogen.’

Onderste steen boven
Kleijngeld blijft bouwen aan de toekomst. Stilstaan is achteruitgaan, is daarbij de gedachte. ‘We zullen altijd scherp moeten blijven, dicht bij de markt en bij onze klanten. We leven in een maatschappij waarin duurzaamheid en samenwerking centraal staan. Maar wat heeft de klant daar aan? We moeten dus zorgen dat we die vertaalslag kunnen maken. Dat betekent kwalitatief bouwen en tevreden klanten, beiden op een verantwoorde manier. Ik denk dat persoonlijke betrokkenheid hierin erg belangrijk is. Kunnen kijken in  mogelijkheden en oplossingen. Steeds bijstellen en je afvragen: Wat kan beter? Dan komt de onderste steen boven.’

 

 

< Alle thema's