Holla Advocaten: Het nieuwe ontslagrecht

De regels omtrent ontslagrecht, tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslagvergoedingen veranderen ingrijpend. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft verstrekkende gevolgen voor werknemers en werkgevers. Petra Domevscek, advocaat arbeidsrecht en partner van Holla Advocaten, vertelt wat gewijzigd wordt en wat de impact daarvan is op ondernemers.


Uitgave: Maart-April 2015
Thema’s: Advocatuur Recht Ontslagbescherming Arbeidsrecht Arbeidsvoorwaarden

Veel ondernemers klopten afgelopen maanden bij de sectie Arbeidsrecht van Holla aan. Want wat betekent het nieuwe ontslagrecht voor hun bedrijf? Petra Domevscek: ‘Per 1 januari is het verboden om een proeftijd op te nemen in contracten met een duur van zes maanden of korter. Tevens zijn werkgevers verplicht om een maand voor de einddatum van het tijdelijke contract aan de werknemer mee te delen of het contract wordt voortgezet en onder welke voorwaarden. Doe je dit niet, dan kan de werknemer één bruto maandsalaris vorderen. Zorg daarom dat je deze data goed agendeert en de werknemer schriftelijk op de hoogte brengt.’ 

Kantonrechtersformule
Per 1 juli vindt de grootste verandering in het ontslagrecht plaats: de transitievergoeding
vervangt de huidige kantonrechtersformule. ‘Werknemers met een dienstverband van minimaal twee jaar hebben recht op een transitievergoeding bij een onvrijwillig einde
van het dienstverband. Ook bij tijdelijke contracten. Per gewerkt dienstjaar krijgen werknemers 1/3 maandsalaris mee en vanaf het 10e dienstjaar 1/2 maandsalaris. Het voordeel voor de werkgever is dat de ontslagvergoeding omlaag gaat, het nadeel is
dat er strengere eisen zijn voor het toekennen van een ontslag.’ Of het wijsheid is om juist voor of na 1 juli een werknemer te ontslaan hangt volgens de advocate af van een aantal factoren. ‘Wanneer een werknemer lang in dienst is en je als werkgever beschikt over een goed dossier, is het verstandig om tot na juli te wachten. Maar bij een gebrekkig dossier en kort dienstverband kan het slim zijn om nog voor die tijd te handelen. Samen bepalen we de beste route.’

Transitievergoeding-tool
Veel ondernemers willen weten wat een ontslag onder de nieuwe wet kost. Op deze
vraag heeft Holla iets bedacht. ‘Via de transitievergoeding-tool op onze website kunnen werknemers eenvoudig berekenen wat een ontslag voor of na 1 juli kost. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van onze laagdrempelige telefonische helpdesk. Tegen een gereduceerd tarief kunnen onze vaste cliënten hier met minder complexe vraagstukken terecht.’

< Alle thema's