Van Boekel accountants en adviseurs: Elke wijziging brengt nieuwe kansen

Fiscaliteit is voortdurend in beweging. Rechtspraak en veranderende wetgeving zorgen voor een onuitputtelijke stroom van wijzigingen. Daar waar de ondernemer soms tureluurs wordt van wéér een wijziging, gaat het hart van de belastingadviseur veelal sneller kloppen. ‘Elke wijziging brengt weer nieuwe kansen met zich mee’, stelt Joris Verhoof, belastingadviseur bij van Boekel Accountants en Adviseurs.


Uitgave: Sept-Okt 2013
Thema’s: Financieel management Accountancy

Sinds 1 november 2012 vormt Joris met een aantal collega’s de afdeling Belastingadvies bij Van Boekel accountants en adviseurs. ‘Fiscaliteit is een onmisbare schakel in onze dienstverlening. Het is daarom van belang dat je er continu mee bezig bent.’ Daar waar in het verre, grijze verleden fiscaliteit nog vaak ‘erbij werd gedaan’ door de verantwoordelijke accountant, heeft het vak zich in de laatste decennia ontwikkeld tot een zelfstandig onderdeel van de dienstverlening van accountantskantoren. De regelgeving bestaat uit ‘uitzondering op uitzondering’ en het tempo waarin wijzigingen zich voordoen, is vaak moordend. ‘Fiscaliteit is eenvoudig weg te complex geworden. Bovendien kun je de vele kansen alleen benutten als je er dagelijks bovenop zit’, aldus Joris.

Typische voorbeelden
Een typisch voorbeeld van de voortdurend bewegende belastingadviespraktijk is de per 1 januari 2013 gewijzigde grondslag voor het vaststellen van de eigen bijdrage voor de zogeheten AWBZ-zorg. Vermogende particulieren worden door de wijziging geconfronteerd met een fors hogere eigen bijdrage; soms wel een verdubbeling. ‘Een dergelijke wijziging brengt aan de ene kant een bedreiging met zich mee, maar ook advieskansen. Door op juiste wijze voor te sorteren, kan voorkomen worden dat mensen moeten interen op hun zuur verdiende spaargeld.’ Een ander voorbeeld betreft de diverse fiscale innovatiefaciliteiten die de laatste jaren zijn geïntroduceerd. Politiek Den Haag maakt zich de laatste jaren sterk voor innovatie en heeft hieraan een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen verbonden. De veelal bekende WBSO, maar vooral de meer recente research- en development aftreken innovatiebox zijn goede voorbeelden van hoezeer de fiscaliteit is verbonden met de actualiteit. Deze faciliteiten bieden innoverende ondernemers enorm veel kansen en liggen bovendien binnen handbereik. ‘De praktijk leert dat veel ondernemers zich nog onvoldoende bewust zijn van de mogelijkheden. Ook denken ze vaak dat  de faciliteiten enorm veel administratieve rompslomp met zich meebrengen. Na een cliënt te hebben overtuigd van de vele voordelen en tevens de nodige zorgen te hebben weggenomen, kun je als belastingadviseur een mooi adviestraject uitstippelen en tegelijkertijd je cliënt helpen. Het mes aan twee kanten laten snijden, dat is de kunst.’

 

Generalistische aanpak
Daar waar de grote accountantskantoren vaak specialisten in huis hebben voor één specifiek onderdeel van de belastingwetgeving, kenmerkt de afdeling Belastingadvies van Van Boekel accountants en adviseurs zich juist door een generalistische aanpak. ‘Een MKB-ondernemer omringt zich naar mijn mening liever met adviseurs die hem of haar op diverse onderdelen kunnen bijstaan, in plaats van specialisten die slechts één onderdeel goed onder de knie hebben. Het benutten van kansen en het inschatte van bedreigingen begint met een brede oriëntatie. Bovendien zijn de diverse belastingwetten zo met elkaar verweven dat je wel een brede scope moet hanteren. Door bij een herstructurering bijvoorbeeld alleen oog te hebben voor de gevolgen voor de vennootschapsbelasting en de consequentiesvoor de heffing van overdrachtbelasting uit het oog te verliezen, sla je als adviseur de plank volledig mis.’ De brede scope brengt wel met zich mee dat de hoeveelheid vakliteratuur die een belastingadviseur wekelijks tot zich moet nemen, ieder jaar fors groeit. ‘De afgelopen jaren zijn in Den Haag zo veel akkoorden gesloten en wetsvoorstellen gedaan, dat het soms haast onmogelijk was om alles bij te houden. En toch is het juist die dynamiek die het vak zo mooi maakt: ik zou er niet aan moeten denken dat er een jaar niets verandert.’ Wat dat aangaat hoeft men zich niet te vervelen. Joris vertelt: ‘Het belooft een onstuimig fiscaal najaar te worden. Het kabinet zal nog harde noten moeten kraken om enerzijds het begrotingstekort terug te brengen en anderzijds het economische tij te doen keren. Dit zie je terug in nieuwe of aangepaste fiscale wet- en regelgeving. Voor onze belastingadviseurs biedt dat weer volop kansen om in te spelen op de actualiteit en onze cliënten hierover proactief te adviseren.’

B4b-club
De cliënten van Van Boekel accountants en adviseurs vormen gezamenlijk de B4B club, een businessclub voor én door cliënten. Naast de fiscale bijdragen in het eigen B4Bmagazine, verzorgt Joris jaarlijks ook een aantal presentaties voor leden van deze club. ‘De presentaties vormen een mooi middel om onze fiscale expertise over het voetlicht te brengen. De kunst hierbij is om het voor de leden begrijpelijk te houden en tegelijkertijd volledig te blijven. Voeg hier het nodige enthousiasme aan toe en je hebt een geslaagde avond die zowel informeert als triggert. Het ‘dichtbij brengen’ biedt bovendien de kans om onze advisering nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van cliënten.’ Van Boekel accountants en adviseurs richt zich hoofdzakelijk op het MKB. Van de spreekwoordelijke ‘bakker op de hoek’ tot ondernemingen die onder de wettelijke controleplicht vallen. ‘Juist deze diversiteit biedt belastingadviseurs de mogelijkheid bij veel verschillende ondernemingen in de keuken te kijken. Hierdoor kan een adviseur zich breed blijven ontwikkelen en sluit zijn advies naadloos aan bij de wens van de cliënt. Goed advieswerk vindt immers slechts deels vanachter het bureau plaats, besluit Joris.’

< Alle thema's