Weener XL: Kijken naar wat kan (en niet kan)

‘Als werkgever kun je veel betekenen voor de kwetsbaren in onze samenleving. Werk brengt immers structuur, eigenwaarde, trots en ontmoetingen in iemands leven. Mede daardoor zorgt het voor een betere gezondheid. Daarom moet iedereen de kans krijgen deel te nemen aan het arbeidsproces.’


Uitgave: Maart-April 2017
Thema’s: Detachering Arbeidsmarkt

Weener XL doet er alles aan om Bosschenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in het arbeidsproces. ‘Onze kracht is dat we als werkontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch beleid, budgetten en uitvoering onder één dak hebben zitten. Het maakt ons slagvaardig’, stelt directeur Sjoerd van het Erve. ‘Het maakt ons ook dé partner van werkgevers die sociaal ondernemen mee vorm willen geven. In een markt van arbeidskrapte zijn we bovendien een realistisch alternatief voor detachering. We zetten immers medewerkers zo breed weg als de markt groot is. Door hen regulier bij werkgevers te plaatsen of met ondersteuning via loonkostensubsidie.’

Steuntje
‘Globaal gezien gaat het om mensen die even een steuntje in de rug kunnen gebruiken en om mensen die duurzaam kunnen werken, maar daar wel subsidie en/of extra begeleiding bij nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben, door hun leeftijd niet makkelijk meer werk vinden, de juiste ervaring maar niet de juiste papieren hebben of omdat het nieuwe Nederlanders zijn. We geloven in de waarde van werk en in het talent van mensen. Daarom proberen we passend werk voor iedereen te vinden.’

Loonkostensubsidie
‘De loonkostensubsidie in het kader van de banenafspraak moet werkgevers stimuleren om medewerkers met een arbeidsbeperking aan te trekken. De banenafspraak houdt in dat er tegen 2026 125.000 banen moeten bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. 100.000 in het bedrijfsleven, 25.000 bij de overheid. Deze subsidiemaatregel compenseert werkgevers voor het verschil tussen loonwaarde en het wettelijk minimumloon. Daarnaast zijn er nog meer stimuli. Bij werving van een Weener XL’er met loonkostensubsidie geldt bijvoorbeeld de no-risk-polis. Bij ziekte hoeft de werkgever dus niet uit te keren.’

P van People
Initiatieven als AANtWERK (MVO-platform van Weener XL, IBN en WSD) getuigen van het groeiend besef dat een inclusieve arbeidsmarkt geen overheidszaak is maar onze gezamenlijke verantwoordelijkheid’, zegt Sjoerd. ‘In dit platform van ondernemers voor ondernemers, gaat het om de ‘P’ van People. De leden inspireren elkaar op dat vlak en laten zien dat sociaal en succesvol ondernemen heel goed samengaan.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Jan Sprij

< Alle thema's