Z11made: Twaalf cruciale vragen

Harry Potter kreeg van Perkamentus een wijze les mee. ‘Het zijn de keuzes die je maakt die bepalend zijn in het leven, meer dan het talent dat je hebt.’ Jammer genoeg zijn die vaak niet zo makkelijk. ‘Z11made helpt ondernemers betere keuzes te maken. We laten hen hun blinde vlekken zien. Brengen hen figuurlijk op plekken waar ze nooit eerder waren. Een soort ‘Zweinstein’. En doen dat volgens onze bewezen methodiek.’


Uitgave: Maart-April 2017
Thema’s: Coachen Coachingstrajecten Training

Op een bijna lenteachtige februarimiddag zit ik in Villa Oldenburg om de tafel met Gerald van Kollenburg en Joop Sprenger. Beiden zijn trainer-coach-partner binnen Z11made. Een aparte naam die de lading perfect dekt. ‘De twee enen wijzen erop dat je samen meer kunt dan alleen. Tegelijk geeft ‘Z11made’ aan dat ondernemers het heft in eigen hand moeten nemen. Ze moeten het zelf doen. Sommigen zien die symboliek meteen. Anderen pas als je de naam luidop uitspreekt’, beaamt Gerald. ‘En dat is precies waar het bij onze trainingen om gaat. Zien wat je niet meteen ziet’, vult Joop aan.

Blinde vlekken
‘Om de juiste keuzes te kunnen maken, moet je je bewust zijn van de blinde vlekken die je hebt’, gaat hij verder. ‘Je moet het volledige beeld op het netvlies hebben. Tegelijk is er niets zo moeilijk als jezelf leren kennen. Doorgaans gaan we namelijk vooral verder op wat anderen ons laten zien. We kijken in de spiegel die anderen ons voorhouden. Die spiegel is echter niet geheel kleurloos. En dus ontstaan er blinde vlekken. Uit al die vage beelden moet je dan een scherp beeld van jezelf zien te distilleren. Dat is niet alleen moeilijk, het vergt ook moed. Moed om de confrontatie aan te gaan en te leren van opbouwend positieve feedback. Z11made houdt ondernemers een eerlijke spiegel voor. Zodat ze betere keuzes kunnen maken en meer rendement kunnen behalen.’

Tot het gaatje
‘Ondernemers hebben vaak geen rust in het hoofd’, licht Gerald toe. ‘Ze hebben te weinig tijd en te veel om handen. Doen van alles, maar komen te weinig tot echte actie. Wij zorgen voor rust door hen uit te dagen. Brengen hen op onbekend terrein in hun hoofd. Het zorgt voor nieuwe inzichten, waardoor ze anders naar hun bedrijf gaan kijken. Onze aanpak bestaat uit verschillende stappen. De eerste stap houdt in dat we hen laten nadenken over wat er echt toe doet. Dat doen we aan de hand van twaalf vragen. Cruciale vragen die de meeste ondernemers bezighouden. Eerst moeten we helder krijgen welke vraag de belangrijkste is. Pas dan kunnen we elke ondernemer geven wat hij nodig heeft. Vervolgens vragen we door. We gaan tot het gaatje. Het is onze ervaring dat ondernemers bij het nadenken over essentiële zaken vaak alleen staan. Te weinig tijd, te weinig informatie, te weinig klankbord en dus maken ze keuzes die in het verlengde liggen van wat ze altijd doen. Maar als de omstandigheden veranderen, is dat lang niet altijd het beste.’

No cure, no pay
Naast persoonlijke begeleiding biedt Z11made meerdere leergangen en modules aan. Eén daarvan is ‘Maak uw bedrijfsplan in drie dagen’. Huiswerk maken, samenkomen met andere ondernemers/cursisten, de tussentijdse monitoring door Z11made, al dan niet gevolgd door twee dagdelen 1-op-1-begeleiding na de laatste cursusdag. Het uiteindelijke doel van deze methodiek is dat cursisten onbewust bekwaam worden. Zonder dat het hen te veel tijd kost. ‘Wij lezen de boeken voor hen, kennen de theorie en vertalen die op een manier dat de cursisten ze makkelijk tot zich nemen. Concreet eindigt de driedaagse intervalleergang met het opstellen van een bedrijfsplan op één A4’tje. Daarin zet de ondernemer de koers uit voor de komende jaren. Het is een weloverwogen plan, gebaseerd op de keuzes die hij/zij bewust maakt. De kans dat dit plan onderin de lade belandt, is dus nihil. We geloven in onze aanpak en garanderen dat onze training zich bij goed gebruik minimaal binnen een jaar terugverdient. Zo niet krijgen ondernemers/cursisten hun geld terug. Het plan werkt altijd. Cijfers onderbouwen dit.’

Laagste niveau
‘De sterkte van het bedrijfsplan is dat het zorgt voor een balans tussen de vier pijlers waarop elke onderneming steunt: mens, organisatie, commercie en financiën. Van de drie laatste pijlers is er altijd eentje zwakker dan de rest. Dat laagste niveau bepaalt meteen ook het niveau van je organisatie. Je hebt de goede mensen, een goede orderportefeuille en voldoende financiële middelen, maar je beschikt over te weinig capaciteit? In dat geval moet je je organisatie beter op orde krijgen. Voor elk van die pijlers hebben we vaardigheids- en kennistrainingen waar je je onderneming telkens weer mee omhoog kunt duwen’, besluit Joop enthousiast.

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Arnold Reyneveld

< Alle thema's