ZPITS en Search Opleidingen: Een tweede kans

Mensen verdienen een tweede kans, een kans op een leuke baan. Veiligheid, betrokkenheid en coaching zijn hiervoor de juiste ingrediënten. Deze instelling en visie alsook de ingrediënten verbinden Search Opleidingen en ZPITS. Samen begeleiden ze mensen terug naar de arbeidsmarkt.


Uitgave: Mei-Juni 2015
Thema’s: Opleidingen Opleiding en coaching Arbeidsmarkt Arbeidsbemiddeling Logistiek

ZPITS is verbinder tussen bedrijven en werknemers in de logistiek, asbest, steigerbouw en industriële reiniging. Search Opleidingen is het trainingsinstituut als het gaat om asbest en veiligheid. ‘Onze samenwerking is gebaseerd op ervaring met de doelgroep. Samen zijn we in staat om de juiste omgeving te creëren waarin de kandidaten zich veilig voelen en het beste presteren’, aldus Zippora Porcelijn, directeur van ZPITS.

Respect
Search Opleidingen beschikt over zestien locaties in Nederland en een eigen team van docenten. Hierdoor kunnen trainingen als VCA en ADR door het hele land worden geven. Cleem Janssen, manager van Search Opleidingen, vertelt: ‘Omdat we veelal werken met een specifi eke doelgroep, zijn de didactische en sociale vaardigheden van onze docenten van groot belang.’ ‘De mensen die bij ZPITS aankloppen voor een opleiding hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze dragen meestal een behoorlijke rugzak: van persoonlijke pech tot een detentieverleden. We bieden ze graag een tweede kans’, aldus Zippora. Ook Search voelt zich nauw betrokken bij de doelgroep. Cleem: ‘De mensen die wij opleiden als asbestverwijderaar worden vaak ondergewaardeerd. Er zou juist enorm veel respect moeten zijn voor het feit dat ze iedere dag het asbest uit gebouwen en objecten halen en daarmee hun bijdrage leveren aan de volksgezondheid.’ 

Streng aan de poort
Voor Zippora is motivatie belangrijker dan de achtergrond van een kandidaat. ‘Wij zijn streng aan de poort. We willen gedrevenheid zien en een eerlijk verhaal horen.’ De persoonlijke begeleiding van ZPITS zorgt voor een duurzame landelijke uitstroom van 84% richting werk. ‘Na het behalen van de benodigde certificaten en de koppeling aan een geschikte werkgever, blijf ik een vinger aan de pols houden. Zodra iemand te laat is of zijn afspraken niet nakomt, kan hij direct een telefoontje van mij verwachten.’ ZPITS biedt opleidingen aan met baangarantie, zodat men er zeker van is dat men na de opleiding direct aan het werk kan. ‘Het mes snijdt aan twee kanten: niet alleen hebben de kandidaten weer werk, de bedrijven die ze inhuren voldoen bij een aanbesteding aan de social return voorwaarden.’ 

< Alle thema's