Column Jean Paul van Bavel: Het ideale instapmoment


Uitgave: Nov-Dec 2014
Thema’s: Financieel advies Vermogensbeheer Beleggen

Een van mijn cliënten had zijn tweede huis in Frankrijk verkocht. Hij had eerder aangegeven de opbrengst van de verkoop toe te willen voegen aan zijn vermogensbeheerportefeuille. Toen het geld daadwerkelijk op zijn bankrekening stond kwam er toch twijfel.

De cliënt vroeg zich af of het nu wel een gunstig moment was om in te stappen. De situatie in Syrië is natuurlijk uiterst onzeker. In Oekraïne blijft het ook onrustig en daar komen nu de protesten in Hong Kong bij die wellicht zouden kunnen escaleren. Misschien is het toch beter om nog even af te wachten.

Als vermogensbeheerder heb ik een duidelijke mening of het vanuit waarderingsperspectief aantrekkelijk is om in aandelen te stappen. Om tot deze mening te komen doen wij uitgebreide research naar beursbedrijven. Wij analyseren de cash flow, de groeivooruitzichten, de balans en het management van beursgenoteerde ondernemingen. En dan zien wij nog voldoende aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven, dus het antwoord op de vraag of wij perspectief zien voor aandelen is ja.

Maar of er nu zodanige geopolitieke risico’s zijn dat het beter is nog even af te wachten? Ik durf het niet te zeggen. En niet omdat ik geen mening heb over de situatie in Syrië, maar simpel omdat ik denk dat dit soort zaken niet te voorspellen is. En ik durf de stelling aan dat een vermogensbeheerder die claimt dat hij dit soort dingen wel goed kan voorzien, de zaken wat te mooi voorstelt.

Ik denk zelfs dat er risico’s zijn als men zich bij het beleggen te veel laat leiden door korte termijn gebeurtenissen. Ten eerste blijkt in de praktijk dat de correlatie tussen politieke of economische gebeurtenissen en de beurs in veel gevallen laag is. het komt bijvoorbeeld vaak voor dat de beurs positief reageert als er op het eerste gezicht tegenvallende economische cijfers uitkomen. dit kan gebeuren als beleggers gaan anticiperen op een renteverlaging. Ten tweede bestaat het risico dat je met het reageren op korte termijn berichtgeving steeds achter de feiten aan blijft lopen. de praktijk wijst uit dat de momenten waarop de angst in de markt het grootst is, voor de langere termijn de
beste instapmomenten zijn.

De cliënt heeft uiteindelijk, op mijn advies, besloten om het bedrag in delen te storten. dit haalt de druk van één enkel instapmoment weg, en voorkomt dat de cliënt volledig aan de kant blijft staan. En ik ga een deel van het neerwaarts risico afdekken door middel van een putoptie. Want het heeft weinig zin om onvoorzienbare gebeurtenissen te voorspellen, maar het heeft wel zin om er goed op voorbereid te zijn.

< Alle thema's