Gemeente 's-Hertogenbosch: We zetten in op servicegerichte logistiek

‘Tilburg, Waalwijk en Venlo profileren zich met grootschalige logistiek. ’s-Hertogenbosch daarentegen zet in op servicegerichte logistiek. We willen een aantrekkelijke regio zijn voor logistieke bedrijven. We willen hun groei faciliteren en verder bouwen aan een mooie logistieke toekomst.’


Uitgave: Nov-Dec 2018
Thema’s: Logistiek Samenwerking Adviesbureau Bedrijfshuisvesting Bedrijvenpark E-commerce fulfilment Economie Financiering Bedrijfsnetwerk Onderwijs

‘Naast Agrifood, Bouwtechnologie en ICT, is Logistiek een van de speerpunten van het economisch actieplan’, zegt Gustave Pol, senior accountmanager economic affairs Gemeente ’s-Hertogenbosch. ‘Samen met het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs werken we hard om de stad en regio nog beter op de logistieke kaart te zetten. Het resultaat van alle inspanningen is een sterke toename van bedrijven én banen in de logistieke sector. De groei is zelfs beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde.’

Kostbare grond
‘We stellen geen hele specifieke eisen aan het type bedrijven dat onze grond koopt, maar we proberen het wel te sturen’, antwoordt Gustave op de vraag of hij zich kan vinden in de stelling van Frank Bruurs (Spierings Smart Logistics). De bezieler en coördinator van Smart Hub Den Bosch vindt namelijk dat de gemeente zorgvuldig moet omgaan met het verkopen van beschikbare grond aan de Rietveldenkade en logistieke dienstverleners de voorkeur moet geven. ‘Op het terrein aan de Rietveldenkade is nog één plek vrij. Die ligt tegenover de containerterminal van BCTN. We doen ons uiterste best om ook dié plek een logistieke bestemming te geven. Dat Joop Mijland (BCTN) hier onlangs binnenstapte en een potentiële koper voor dat terrein aandroeg, geeft aan dat we open en constructief samenwerken met de logistieke partijen op het terrein.’

Brede waaier
‘Los van een-op-eencontact, hebben we met onze logistieke dienstverleners en verladers een logistiek platform. Het is opgericht om kennis te delen, informatie uit te wisselen en samen te werken. Elke drie maanden komen we samen. Elke bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema. Dat kan gaan van belasting en regelgeving tot praktische zaken zoals de beladingsgraad of de bereikbaarheid van de regio. We bestrijken een brede waaier aan onderwerpen.’

Vijfsterrenlogistiek
‘In het besef dat je samen meer kunt dan alleen, zoeken we ook nadrukkelijk de  samenwerking in de regio. De oprichting van Vijfsterrenlogistiek past hierin. Het is een samenwerkingsverband van de logistieke platforms ’s-Hertogenbosch, Oss en Noordoost-
Brabant. Gemeente ’s-Hertogenbosch steunt dit initiatief. Net als Meierijstad, Oss en het Land van Cuijk. Want ook die gemeenten hebben een belangrijke logistieke rol in de regio. Door samen te werken kunnen we nog beter onze logistieke kracht en mogelijkheden benadrukken. Onder de paraplu van Agrifood presenteren we ons aan binnen- en buitenlandse logistieke partijen. We haken in op de grote spelers die hier gevestigd zijn. Vertellen dat we multinationals als Heineken en Mars bedienen. Vaak nodigen we die bedrijven ook uit om als ambassadeurs te fungeren of organiseren we een bijeenkomst bij hen in huis, zoals onlangs bij Mars. Zien is immers geloven. De Vijfsterrenlogistiek heeft een duidelijke koppeling met Agrifood, maar de logistiek in de regio is breder dan alleen food.’

Goede mix
‘Goed opgeleide logistieke krachten zijn moeilijk te vinden’, beaamt Gustave. ‘Maar de afwezigheid van logistieke dienstverleners van XXL-formaat en de aanwezigheid van veel zakelijke dienstverlening in ’s-Hertogenbosch, hebben een positief effect. Het zorgt voor een goede mix van hoog- en laagopgeleide medewerkers. De vijver waarin we vissen is groter. Dat vergroot de kans om de juiste mensen te vinden.’

Imago
‘Al hebben we niet het imago van grootschalige logistiek, het neemt niet weg dat we de schaal steeds groter zien worden. Op die evolutie spelen we in met nieuwe ontwikkelingen zoals Heesch West. Dit bedrijventerrein wordt ontwikkeld door de gemeenten Oss, Bernheze en ’s-Hertogenbosch. Het beslaat in totaal 76 ha. In een eerste fase wordt 50 ha ontwikkeld. Er is een minimale afnameplicht van 5 ha. Er liggen geen woningen in de directe omgeving van het bedrijventerrein. Daarom kan er hoog gebouwd worden, met deels ook bedrijven in een hogere milieucategorie. Enerzijds willen we met dit bedrijventerrein de regionale economie en werkgelegenheid versterken. Anderzijds willen we ook ruimte geven aan ontwikkelingen in de markt, zoals de schaalvergroting door e-commerce.

Multimodaal vervoer
Ook in de stad zelf, staan mooie logistieke ontwikkelingen op de agenda. ‘Eind 2017 hebben we een terrein op De Rietvelden verkocht aan WDP. Deze Belgische projectontwikkelaar/ belegger is gespecialiseerd in logistiek vastgoed. Samen met bouwonderneming Heembouw zorgen zij dat op een 9 ha groot terrein een nieuwbouwmagazijn van 50.000 m2 komt. Deze nieuwe logistieke hub ligt vlakbij de BCTN-terminal. Op het kruispunt van de A2 en A59. Dat maakt multimodaal vervoer via spoor, weg en water mogelijk. WDP en Heembouw zijn al in gesprek met geïnteresseerde bedrijven binnen en buiten de stad. De grondwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. WDP is een belegger die het vastgoed langjarig in bezit houdt en dit verhuurt aan bedrijven. Op Heesch West geven we ook aan eindgebruikers grond uit.’

Ruimte
‘In de ketensamenwerking wil de Gemeente ‘s-Hertogenbosch de faciliterende partner zijn. De partner die zorgt voor ruimte. Die het mogelijk maakt dat bedrijven zich hier kunnen vestigen en ontwikkelen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom zoeken we vaak de samenwerking met vastgoedpartijen. Verder blijven we inzetten op e-commerce. E-commerce heeft de toekomst. Als gemeente willen we kunnen meegroeien met dit soort bedrijven’, besluit Gustave stellig.

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's