Blog Toin Saris: MKB trends 2016

Als ik het woord ‘MKB’ zie, dan is mijn aandacht verzekerd. En dat heb ik niet alleen, want MKB-ers laten zich heel gemakkelijk aanspreken. Dat zit schijnbaar in de genen van een MKB-ondernemer.


Di 16 Feb 2016

Het artikel dat ik zag ging over de trends voor MKB-ers in 2016. Grofweg bestaan de te verwachten trends uit drie dingen:

  • Van werknemend naar ondernemend;
  • Van creatie naar curatie;
  • Van internationaal naar hyperlokaal.

Van werknemend naar ondernemend
Hiermee wordt de trend bedoeld dat steeds meer ondernemende werknemers de stap zullen wagen om als zelfstandig ondernemer haar werk te vervullen. De psychologische drempel om te ondernemen wordt verlaagd. Ondernemer zijn is tegenwoordig cool en zal naar alle waarschijnlijkheid een enorme boost geven aan creatieve samenspanningen en resultaten.

Van creatie naar curatie
De tijd van economische groei is waarschijnlijk definitief geweest. Het uitvinden van nieuwe producten is niet meer de belangrijkste doelstelling. Het vervolmaken van bestaande concepten daarentegen wel. Beter over dingen nadenken en het combineren van bestaande technieken tot nieuwe of betere toepassingen zal een belangrijke nieuwe doelstelling worden.

Van internationaal tot hyperlokaal
De spreuk: ‘Wat van ver komt is lekker’ (of beter) is al lang achterhaald. In een tijd met weinig communicatiemogelijkheden was alles wat van ver kwam per definitie nieuw en daarom misschien wel ‘beter’. Tegenwoordig is er niets meer onbekend en wordt het weer veel aantrekkelijker om in de eigen omgeving te ‘winkelen’.

Deze trends zijn waardevol mits ze herkend worden en mits we ons hier naar willen richten. Mijn laatste ‘baas’ zei altijd: ‘het geld ligt op straat, maar je moet wel willen bukken om het op te rapen’. Dat is geen trend, maar een waarheid waar ook vandaag de dag geen speld tussen te krijgen is.

Door Toin Saris.

< Alle nieuwsberichten