< Terug naar alle leden

H2 Point Branche: Lines Of Business, Mobiliteit, transport & logistiek

Bedrijfsomschrijving

MISSIE
Het in 2015 gesloten milieu akkoord van Parijs staat centraal bij de oprichting van H2point. H2point wil een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde onder controle te houden en de gebrekkige luchtkwaliteit in (binnen) stedelijke gebieden te verbeteren. Het gebruik van waterstof kan daar een rol in spelen. Mobiliteit is één van de mogelijke toepassingen van waterstof, naast industrie en bebouwde omgeving. Bij mobiliteit speelt een ‘’Kip-ei’’ probleem: voor auto’s op waterstof-elektrisch zijn voldoende tankstations nodig, maar er zullen pas tankstations komen als er voldoende auto’s zijn. H2point wil zich inzetten voor een transitie naar duurzame waterstofmobiliteit.

VISIE
Naar verwachting wordt in 2019 de grens van 10 miljoen voertuigen in Nederland doorbroken. Batterij elektrisch en waterstof elektrisch zullen naast elkaar bestaan. In 2030 verwacht men dat 50 % van alle verkochte voertuigen elektrisch zijn waarvan de helft waterstof-elektrisch zal zijn. H2point staat voor waterstof uit hernieuwbare bronnen, honderd procent C02 reductie de zgn. groene waterstof.
H2point wil meewerken aan een landelijk dekkend netwerk van waterstofstations, adviserend bij gemeente of bedrijfsverenigingen of investerend; volledig in eigen beheer of met derden, standalone of daar waar mogelijk bij bestaande tankstations.


Contactgegevens
Parklaan 6
4921 CE Made
T: -
I: Website

Business facts
Medewerkers: -
Oprichtingsjaar: 2018
Vestigingen: 2
Jaaromzet: -