Logistiek Midden-Brabant: Regeren is vooruitzien

In Midden-Brabant zijn ruim 30.000 mensen werkzaam in de logistieke sector. Niet vreemd als je weet dat de Brabantse regio beschikt over het beste logistieke (vestigings)klimaat van Nederland. Om nóg meer uit de sector te halen en het succes ook voor de toekomst te waarborgen is Logistiek Midden-Brabant opgericht, het platform in het ‘Hart van Brabant’ waar Ondernemers, Overheid en Onderwijs (de drie O’s) samenkomen en de handen ineen slaan ten gunste van de logistiek en de regio. ‘Want alleen door proactief samen te werken kunnen we het logistieke ecosysteem in de regio nóg verder verbeteren.’


Uitgave: Maart-April 2016
Thema’s: Logistiek Transport & Logistiek Samenwerking Overheid Onderwijs

Volgens Erik Naus, bestuursvoorzitter Stichting Logistiek Midden-Brabant, is logistiek de laatste jaren in een sneltreinvaart veranderd van ‘doe-business’ naar ‘intelligente business’. ‘Niet iedereen realiseert zich bijvoorbeeld wat er allemaal in gang wordt gezet vanaf het moment dat je online iets bestelt tot het moment dat het pakketje, soms nog dezelfde dag, bij je thuis bezorgd wordt. Om dit proces naadloos te laten verlopen is heel wat kennis en kunde nodig. Logistiek is hierin de verbindende schakel.’

Huiskamer
Naus legt uit: ‘Na het oprichten van het Huis van de Logistiek in 2012, de logistieke huiskamer van de regio en naast ontmoetingsplaats ook multifunctioneel opleidingscentrum en praktijkruimte, waren we nog niet tevreden. Ondanks goede resultaten die we hiermee hadden geboekt merkten we dat we de krachten moesten bundelen en de aandacht focussen. Samen met Robo Logistiek (Tilburg) en Oog voor Logistiek (Waalwijk) besloten we in 2013 LogistiekMidden-Brabant op te letten. Hét samenwerkingsverband waarbinnen we de drie O’s met elkaar verbinden, met als doel het logistieke vestigingsklimaat in de regio te optimaliseren.’

Onbekend begrip
Logistiek Midden-Brabant wil niet alleen praten, maar vooral uitvoering geven aan nieuwe ideeën en concrete resultaten leveren. ‘We hebben voorlopig de aandacht gefocust op drie thema’s: imago, human capital en innovatie. We willen graag af van het stigma dat logistiek nog te vaak met een verkeerd beeld wordt geassocieerd of überhaupt nog een onbekend begrip is. Logistiek is zo veel meer dan goederen van A naar B rijden. Vandaag de dag staat logistiek voor intelligent werk in een moderne omgeving, die vooral veilig, schoon en goed georganiseerd is.’ Om deze stelling kracht bij te zetten zijn binnen Logistiek Midden-Brabant inmiddels verschillende logistieke bedrijven actief om middelbare scholieren rondleidingen te bieden en stage- en afstudeeropdrachten op de werkvloer mogelijk te maken. ‘Een projectgroep met vertegenwoordigers uit het regionale onderwijs en het bedrijfsleven is bezig om een Logistieke Academie Midden-Brabant op te richten. Hiermee kunnen we in de toekomst voorzien in de behoefte aan logistiek personeel op elk niveau. Ook richten we ons actief op hbo- en universitaire opleidingen. We willen ambitieuze studenten overtuigen van de uitstekende carrièrekansen binnen de logistiek.’

Assessmentcenter
Met human capital wil Logistiek Midden-Brabant zich vooral richten op de toekomst.‘ De sector groeit, waarbij er steeds meer behoefte aan arbeidskrachten op verschillende niveaus binnen de sector is, terwijl tegelijkertijd de arbeidsmarkt verkrapt. Om alle beschikbare werkplekken te kunnen invullen zijn er heel wat verschillende arbeidsprofielen nodig. Voor wat betreft opleidingen is het noodzakelijk dat de lesstof voldoende aansluit op de huidige praktijk en aan de andere kant zullen ondernemers de juiste input hiervoor moeten geven. Om aan de groeiende vraag te voldoen testen we (in samenwerking met de gemeente) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een eigen assessmentcenter. Bij gebleken geschiktheid worden zij opgeleid tot logistiek medewerker. We hebben al ruim 100 mensen gescreend en 30 geschikte kandidaten gefilterd die inmiddels bij verschillende logistieke bedrijven zijn geplaatst.’ 

Mooi voorbeeld
‘Regeren is vooruitzien. Om succesvol te zijn en te blijven, zullen bedrijven moeten blijven innoveren. Om dit te stimuleren heeft Logistiek Midden-Brabant een investeringsfonds opgericht onder de naam ‘Pitch Logistics’. Doelstelling is dat ondernemers en overheid samen één miljoen euro bij elkaar brengen om nieuwe ideeën te laten landen en innovatieve startups te begeleiden. Dit is een mooi voorbeeld van de succesvolle samenwerking binnen Logistiek Midden-Brabant.’ De enthousiaste werkwijze van de leden van Logistiek Midden-Brabant lijkt ook binnen de organisatie zijn vruchten af te werpen. ‘Het netwerk heeft een enorme groei doorgemaakt in de afgelopen periode. Inmiddels is het platform van tien deelnemers uitgegroeid naar 40. Ons doel is verder te groeien naar 100.’

Logistieke topregio
Waarom Midden-Brabant zo’n aantrekkelijke plek is voor bedrijven heeft volgens Naus te maken met het feit dat het gebied aan alle kritische vestigingsvoorwaarden voldoet. ‘Naast ruimte, infrastructuur, arbeidspotentieel, scholen en quality of life, kent de regio een daadkrachtig ondernemersklimaat. Met Logistiek Midden-Brabant bieden we een unieke samenwerking waarin we toch al positieve vestigingscriteria onderling weten te verbinden en structurele meerwaarde creëren ten gunste van alle stakeholders. Dat is meerwaarde voor de hele regio. De sterke punten onderling verbinden maakt van een ‘hotspot’ een ‘topspot’.’

Tekst: Mireille Kleijngeld
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's