Fontys Hogescholen en MTA: Kijk verder dan je eigen eilandje

Brainport Industries en Fontys richten zich met een nieuw project op de verbetering van productontwikkeling en Life-Cycle Management in de hightech toeleveringsketen. Het doel: de samenwerking tussen OEMs en hun toeleveringsketen vergroten, zodat de innovatiekracht en de concurrentiepositie van regionale industriële ketens en netwerken worden versterkt. MTA is een van de deelnemers aan het project.


Uitgave: Sept-Okt 2020
Thema’s: Maakindustrie Made in Brabant Onderwijs Samenwerking

‘Creating Machines Together’, zo luidt de lijfspreuk van MTA. ‘We zijn zowel innovatief in hightech mechatronica als in de organisatie en de regie ervan’, vertelt John Willems, sales director van MTA. Dat is ook terug te zien in het kunstwerk dat bij MTA staat. De metalen kubus is geprint door een 3D-printer die in samenwerking met de klant is ontwikkeld. De kubus laat de complexe mogelijkheden zien die metaalprinten kan bieden. Het liefst start het Helmondse bedrijf een project vanaf een blanco vel papier en in co-creatie met de klant, toeleveranciers en collega’s. ‘Je moet voordenken in plaats van nadenken. Hoe eerder je samen om tafel gaat, hoe minder fouten er worden gemaakt. Product- en productie-ontwikkeling lopen parallel aan elkaar in ons ontwikkelproces en er wordt nauw samengewerkt tussen deze twee speelvelden. Dit bespaart een hoop euro’s, tijd en frustratie.’ Daarnaast houdt MTA zich bezig met bestaande producten en technologie. ‘We helpen klanten ook door bestaande producten te verbeteren. Maar daarvoor geldt ook: terug naar de tekentafel om een goed resultaat te kunnen bereiken.’

Muur
Volgens Ger Post, lector Industial Engineering & Entrepreneurship en projectleider van Fontys, wordt er in de Brainport-regio al goed samengewerkt. Echter is daar nog wel winst te behalen. ‘Op het gebied van producten, processen en diensten weet men elkaar vaak al te vinden. Maar dat is dikwijls sterk operationeel gerelateerd. De vraag is: hoe kun je dit doortrekken, zodat mensen over de muur van het eigen bedrijf heen kijken en samen producten gaan ontwikkelen, engineeren of de levenscyclus beheren?’ Als ketenregisseur is MTA hierin zeer bedreven. John: ‘We zien dat time-to-market steeds belangrijker wordt voor onze klanten. Dat vraagt om een nauwe samenwerking en afstemming in de keten; daarin willen we vooroplopen.’ Ger: ‘De behoefte aan Life-Cycle Management neem toe en krijgt ook binnen de opleidingen van Fontys een prominentere rol.’

Verzuiling
Volgens John neemt de intimiteit met klanten steeds meer toe. ‘Dit zorgt voor complexere processen, waarbij een grote mate van vertrouwen is vereist. Het managen van de communicatie, het betrekken van alle stakeholders in de samenwerking en deze aangesloten houden en zorgen dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt is essentieel voor een succesvolle samenwerking.’ Op het gebied van co-creatie stuit John nog regelmatig op weerstand. ‘Er zijn nog veel grote traditionele machinebouwers die alles in eigen hand willen houden. Terwijl uitbesteden en daarin samen optrekken veel meer kan opleveren; iedereen brengt zijn eigen expertise en skills in. Daarnaast brengt het flexibiliteit met zich mee.’ Ger: ‘Vaak wordt er op de prijs van een machine gelet, terwijl er beter naar total cost of ownership of performance kan worden gekeken.’ Volgens John moet een bedrijf de interne keten goed op orde hebben en ‘verzuiling’ tegengaan. ‘Samenwerking tussen afdelingen is essentieel, het overall resultaat is belangrijk en niet het resultaat van een individuele afdeling. Wat is dan wijsheid? Kijk verder dan je eigen eilandje en ga het gesprek hierover met elkaar aan.’

Spiegel
Het stimuleren van ketensamenwerking is een belangrijk doel van het project. Hiertoe worden diverse middelen ingezet. Ger licht toe: ‘Het project bestaat uit kennisoverdracht, onder meer via een online basistraining, de ontwikkeling van (mkb-proof) assessment- en roadmap-instrumenten en concrete verbeterprojecten bij bedrijven. Hierbij worden studententeams en/of afstudeerders ingezet. Daarnaast worden de best practices, voor zover dit niet vertrouwelijke informatie betreft, gedeeld in afsluitende workshops en vakpublicaties.’ Voor MTA is de band met het onderwijs aanhalen een belangrijke reden om deel te nemen. Ron Visser, manager skillslab van MTA, licht toe: ‘Vanuit ons skillslab werken we al veel samen met onderwijspartners, studentenwerkgroepen en stagiaires; zo proberen we om vanuit de praktijk een waardevolle toevoeging te zijn aan het onderwijs waarbij we niet alleen opdrachtgever zijn maar ook zelf deelnemen in de projecten. Enerzijds levert dit ons mogelijk nieuwe toekomstige collega’s op, anderzijds brengen studenten een frisse blik mee. Daarom draaien we zelf mee in deze projecten.’ Door deel te nemen aan het project hoopt MTA verbeterpunten te ontdekken. Ron: ‘Het is gezond om jezelf regelmatig een spiegel voor te houden. We zijn goed op weg, maar het kan altijd beter. En door onze ervaringen en leerpunten te delen hopen we ons steentje bij te dragen aan een sterkere regionale keten.’

Ketensamenwerking
Brainport Industries en Fontys zijn een tweejarig project gestart dat zich richt op het versterken van de samenwerking in regionale toeleverings- en aftersalesketens. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt vanuit Metropoolregio Eindhoven (MRE).
Via toegepast onderzoek, pilotprojecten, gerichte trainingen en kennisuitwisseling willen Brainport Industries en de daarbij aangesloten bedrijven, regionale OEMs en kennisinstellingen (Fontys, gespecialiseerde intermediairs) kennis creëren en uitbouwen op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe systemen, modules en onderdelen door leveranciers en de bijbehorende Life-Cycle Management (LCM) services (installatie, customer service, garantie, obsolescence, upgrades & system enhancements, etc.) in hightech toeleveringsketens.

Onder meer MTA, KMWE en NTS nemen deel aan het project; inschrijven voor (mkb)bedrijven is nog mogelijk. In de komende edities van Regio Business delen deelnemende bedrijven hun ervaringen.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met:
Fontys Hogescholen
Ger Post
T 06-55303707
E g.post@fontys.nl
I www.brainportindustries.com/nl/ technologie-proces/ketensamenwerking

< Alle thema's