Thumbnail

BOB Debat: Smart industry: een heet hangijzer

Maart-April 2019

De metaalsector is met een jaarlijks toegevoegde waarde van bijna 10 miljard euro in Nederland een drijvende kracht in Brabant. De branche maakt de laatste jaren een serieuze groei door; deze lijkt echter nu op een keerpunt te zijn aangekomen. Er is minder groei in het eerste kwartaal van 2019 en bedrijven hebben zelden zoveel moeite gehad met het invullen van hun vacatures. Wat is de visie van de debatdeelnemers op innovatie, samenwerking, personeel en duurzaamheid? En welke kansen en bedreigingen zien zij?

Lees verder
Thumbnail

BOB Debat: De foodprint van Brabant

Mei-Juni 2019

In 2050 heeft de wereldbevolking de grens van 10 miljard bereikt. Onze complexe voedselvoorzieningsketen staat door klimaatverandering en een eindige watervoorziening sterk onder druk. Innovatieve technologieën, wetenschappelijke doorbraken en nieuwe denkwijzen over voedselveiligheid en -beveiliging zijn noodzakelijk. Wat is de visie van de deelnemers op innovatie, verantwoordelijkheid en duurzaamheid? Welke kansen en bedreigingen zien zij? En wat is hun visie op de toekomst van de foodbranche?

Lees verder
Thumbnail

BOB Debat: About Clicks, Bricks & Tricks

Juli-Aug 2019

B2B e-commerce is booming. Maar kan of moet je daar als mkb’er iets mee? Is een webshop een must voor B2B? En zorgt de stap naar e-commerce voor kanaalconflicten of interne problemen onder de eigen sales- en accountmanagers? Debatleider Bert Damen gaat hierover in gesprek met de tien deelnemers aan het BOB Debat.

Lees verder
Thumbnail

BOB Debat Packaging: Verspilling of meerwaarde?

Sept-Okt 2019

In Nederland is inmiddels 73 procent van alle fast moving consumer goods (FMCG) verpakkingen gerecycled, van alle kunststofverpakkingen is dit 51 procent. Nederland is hiermee koploper in Europa. Maar hoe zit dit met industriële verpakkingen? Waarom gebruiken we eigenlijk nog plastic verpakkingen? En welke rol hebben producenten op het gebied van duurzaamheid? En wat is de functie van verpakkingen in de keten, nu en in de toekomst? Gespreksleider Bert Damen vraagt het aan de deelnemers aan het BOB Debat.

Lees verder
Thumbnail

BOB Debat Energie: Doe het met de buren!

Jan-Febr 2020

In 2050 moet de energievoorziening (bijna) volledig duurzaam zijn. De overstap naar duurzame energie gebeurt stapsgewijs. Dat vraagt om nieuwe ideeën. Om het loslaten van oude denkpatronen, zonder onverstandig te worden. Het is een lastige tijd voor wie daar moeilijk mee om kan gaan, maar een geweldige tijd voor slimme ondernemers. Welke kansen liggen er voor Brabantse ondernemers? Welke keuzes maak je en hoe richt je jouw organisatie daarop in?

Lees verder
< Vorige Volgende >

Terug naar boven