< Terug naar alle leden

Flynth Accountants & Adviseurs 's-Hertogenbosch Branche: Zakelijke dienstverlening, Accountancy en administratie

Bedrijfsomschrijving

Flynth is al bijna 100 jaar de meest vertrouwde businesspartner voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Flynth staat ondernemers bij met financiële dienstverlening in brede zin. Met een grote diversiteit aan klanten en een landelijk netwerk van locaties is Flynth een grote speler in advies- en accountancyland. Flynth is de zesde qua omzet en de onbetwiste nummer 1 in mkb-dienstverlening.

Groot vertrouwen van klanten
Flynth is er voor de ondernemer én voor de onderneming in alle levensfasen. Dat betaalt zich uit. Klanten hebben groot vertrouwen in de diensten van Flynth. Door de persoonlijke relatie met hun eigen contactpersoon bij Flynth. En ook vanwege de specifieke sectorkennis en de brede range aan experts die Flynth in huis heeft. Dit vertrouwen is dé grote trots van Flynth.

Koppositie in kernsectoren
Flynth werkt primair voor ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, met een koppositie in sectoren als retail, bouw en groothandel. Flynth is ook actief voor onderwijsinstellingen, woningbouwcoöperaties en lagere overheden. In al deze ‘kernsectoren’ ontwikkelt Flynth brede, bedrijfsoverstijgende kennis die de sector zelf en de economie als geheel ten goede komen. Flynth deelt op basis van deze sectorkennis ook relevante inzichten met individuele ondernemers - die dit als zeer waardevol ervaren. Vanouds heeft Flynth ook een sterke positie in de agrarische sector. Vooral in akkerbouw, melkveehouderij en glastuinbouw is Flynth dé partner voor ondernemers.

Brede ondersteuning ondernemers
Flynth ondersteunt ondernemers met een breed palet aan dienstverlening op het gebied van accountancy, advisering, fiscaliteit en audit. Klanten willen er zeker van zijn dat hun financiële administratie, het samenstellen van de jaarrekening, de salarisverwerking en de aangiften op orde zijn. Flynth zorgt onder andere hiervoor met haar dienstverlening. Tegelijkertijd is er behoefte aan duiding van cijfers, aan inzicht in het eigen bedrijf, aan een sparring partner bij het maken van keuzes. Wat betekent nieuwe wet- en regelgeving voor mij als ondernemer? Welke mogelijkheden bieden subsidies en regelingen? Hoe ga ik om met uitdagingen op wat langere termijn zoals bedrijfsopvolging? Flynth is op al deze fronten de vertrouwde partner en staat ondernemers en ondernemingen terzijde bij onder andere fiscale, juridische, bedrijfskundige en HR-vraagstukken.

Auditdiensten als krachtig, groeiend specialisme
Belangrijke pijler onder Flynth is ook de auditdienstverlening voor ondernemingen die wettelijk verplicht zijn tot controle op de jaarrekening. Auditing is een specialisme dat zeer hoge eisen stelt op het gebied van regelgeving en kwaliteit. Eisen waar de professionals van Flynth meer dan aan voldoen. Met succes: de auditdiensten groeien de laatste jaren meer dan 10% per jaar.

Haal het maximale eruit met ons bedrijfsadvies
Uw omzet vergroten en kosten verlagen. Hoe verbetert u uw rendement? Succesvol ondernemen is een kwestie van de juiste keuzes én de juiste timing. Is dit het moment om te investeren? Waar vindt u geschikte overnamekandidaten? Met welke strategische koers speelt u nu in op latere ontwikkelingen?

Flynth denkt graag met u mee en neemt u werk uit handen. Uw adviseur is volledig op de hoogte van uw bedrijf, branche en regio. Vanuit bijna honderd jaar ervaring in accountancy en bedrijfsadvies kennen wij de mogelijkheden voor kredietverstrekking en subsidies, en verbeteren uw bedrijfsfinanciering. Zodat u het maximale eruit haalt.


Contactgegevens
Pettelaarpark 89
5216 PP 's-Hertogenbosch
T: 073-6581800
I: Website

Business facts
Medewerkers: > 100
Oprichtingsjaar: 1917
Vestigingen: 45
Jaaromzet: -