< Terug naar alle leden

Vebego Groen Branche: Bedrijfshuisvesting, Overig bedrijfshuisvesting

Bedrijfsomschrijving

Vebego Groen is de nieuwe naam van de groenbedrijven Attender, Axent en Brouwers Groen. Het samenvoegen van onze ervaring, kennis en groene harten en handen, maakt ons dé kennispartner, aannemer en uitvoerder bij groenvoorziening. Zowel in de publieke als de private buitenruimte. Van advies, ontwerp en realisatie, tot beheer en onderhoud van de leefomgeving.

Met ruim 800 collega's zetten we ons dagelijks in voor een groene én gezonde leefomgeving waarin iedereen meedoet. Wonen, werken en leven in een gezonde omgeving met werk dat ertoe doet. Zo leveren we samen met onze opdrachtgevers een bijdrage aan een betere en gezondere samenleving: Great work.

Specialisten in groen
We gaan voor Great work voor iedereen in het groen. Dat betekent naast het ontwikkelen én opleiden van onze medewerkers, ook zorgen voor goede kansen en instroom van collega's die een extra steuntje nodig hebben om te komen werken in het groen.

Gezonde groene leefomgeving
Met onze handen en voeten dagelijks in het groen, zijn wij ons meer dan ooit bewust van de impact die we hebben op onze omgeving. Het creëren van een groene en gezonde leefomgeving houdt ons bezig en is uitgegroeid tot de grootste drijfveer in alles wat we denken, adviseren, realiseren en beheren. Vanuit onze groen maakt gezond gedachte zetten we een beweging in gang, waarmee we toewerken naar een omgeving waar de natuur in balans is. Dat doen we samen met onze opdrachtgevers, met onze collega’s, met burgers. Samen met jou.

Waarom een groene omgeving?
Groen maakt gezond en groen doet goed; een groene leefomgeving heeft een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid en draagt bij aan een gevoel van geluk. Groen verbetert bovendien het milieu en zorgt voor een rijke biodiversiteit. Ook zorgt het voor waterberging, het dempt geluidshinder, verkoelt in warme periodes en vermindert luchtvervuiling.

Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Wij dragen hier actief aan bij en willen ervoor zorgen dat onze opdrachtgevers, partners, collega’s en iedereen die in de omgeving leeft, dat ook doet.

Onze focusgebieden
Vebego Groen heeft de kennis en kunde in huis om mee te bewegen in een veranderend klimaat. Met innovatie en praktische oplossingen werken wij aan een groene en gezonde wereld voor morgen.

Biodiversiteit
Eén van de grootste uitdagingen van de tijd waarin wij leven, is het verlies van biodiversiteit. We moeten het tij keren om te voorkomen dat ons ecosysteem instort. Een gezonde en groene omgeving is de enige manier om op lange termijn waarde te creëren voor onze klanten, onszelf en de volgende generaties.

Klimaatadapatie
Het klimaat is aan het veranderen. De temperaturen stijgen, er is meer kans op hittestress, wateroverlast, overstromingen en extreme droogte. Een groene duurzame invulling van onze leefomgeving wordt steeds belangrijker.

Datagedreven
De impact die wij realiseren op de groene en gezonde leefomgeving maken we inzichtelijk met data. Dit doen we met concrete KPI’s op het gebied van ecologie, klimaat, arbeids- en burgerparticipatie. Dit levert ons waardevolle gegevens op waarmee we voortdurend tot nieuwe kennis en maatregelen komen.

Iedereen doet mee
Iedereen verdient het om te leven in een gezonde omgeving. Een omgeving waar voldoende ruimte en groen is om er gezond te kunnen groeien en bloeien. Een omgeving waar iedereen werk heeft dat ertoe doet. Een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen en dezelfde kansen en mogelijkheden heeft.

Een groene en gezonde leefomgeving waarin iedereen meedoet. Dat is ons streven.

Hoe we samen het verschil maken
Werken aan een groene omgeving doen we samen. Door actief samen te werken met opdrachtgevers, burgers en collega's, waarbij we de belanghebbenden betrekken bij de plannen en de uitvoering van onze projecten.
Door burgers en gebruikers van het groen te enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan het realiseren van een prettige leefomgeving. En door bestaande burgerinitiatieven te facilitairen en nieuwe initiatieven samen te lanceren.

We zijn ervan overtuigd dat iedereen, ongeacht achtergrond, opleiding of gesteldheid, een steentje kan bijdragen. Wij kijken naar mogelijkheden en talenten. Zo halen we het beste uit mensen en bieden daarmee iedereen de kans om mee te doen. Daarmee creëren we duurzame werkgelegenheid en combineren we werken en leren in het groen. Naast inkomen, structuur en ritme, bieden we iedereen de kans om een bijdrage te leveren aan die gezonde en groene leefomgeving.


Contactgegevens
Galgeneind 12
5176 NN De Moer
T: 088-0990844
I: Website

Business facts
Medewerkers: > 100
Oprichtingsjaar: 1972
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -