< Terug naar alle leden

John Trommelen

Directeur bij CIER ARCHITECTEN

Stuur contactverzoek LinkedIn Twitter

CIER ARCHITECTEN Branche: Bedrijfshuisvesting, Architectuur

Bedrijfsomschrijving

CIER  ARCHITECTEN is een architectenbureau met een enthousiast team van professionals, we omschrijven onszelf als: Creatief Innovatief Eigentijds en Realistisch.  Vanuit ons kantoor in Dongen wordt gewerkt aan uiteenlopende projecten in de woning- en utiliteitsbouw: nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie, herbestemming en transformatie.  In de benadering en uitwerking van de ontwerpopgaven kiest ons bureau voor een rationele benadering, waarin de dialoog met de opdrachtgever centraal staat.  Kernbegrippen zijn: moderne architectuur, energieneutraal bouwen en kostenbewustzijn.  In het ontwerpproces werken wij bij voorkeur in een integraal ontwerpteam, waarbij alle adviseurs gelijktijdig optrekken in het ontwerptraject. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een Bouw Informatie Model (BIM). Het ontwerpproces is gestructureerd door middel van projectteams  bestaande uit een architect, een projectcoördinator en een of meer modelleurs , die elk vanuit hun specifieke vakbekwaamheid werken aan concrete projecten.

CIER  ARCHITECTEN verleent als breed werkend architectenbureau de volgende diensten:
Architectonisch ontwerp
Stedenbouwkundig ontwerp
Landschapsarchitectuur
Vervaardigen digitale 3D-visualisaties
Bouwkundig Ontwerp (BIM)
Energie- en duurzaamheidsadvies (GPR-MPG-BENG)
Aanvragen omgevingsvergunning
Schrijven Stabu-II bestekken
Aanbestedingen
Opstellen bouwkosten- en investeringsraming
Huisvestingsonderzoek
Bouw- en projectmanagement
Directievoering en toezicht

CIER  ARCHITECTEN is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001-2015 en  aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).


Contactgegevens
Bolkensteeg 25
5103 AA Dongen
T: 0162-372220
I: Website

Business facts
Medewerkers: 5 - 10
Oprichtingsjaar: 1975
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -